Jackthumm’s Weblog


ดูมันทำเมือ20ปีทีแล้ว
กันยายน 4, 2008, 6:54 pm
Filed under: Uncategorized

ดูมันทำเมือ20ปีทีแล้ว

ภาพจากบล๊��กคุณแสงดาว

ภาพจากบล๊อกคุณแสงดาว

ภาพจาก blogazine.prachatai.com/user/saengdao/post/84

เนื้อหาจาก คุณ ik ที่ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000105081

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ สื่ออื่นๆ และหนังสือวิชาการ
รวบรวมโดย ใจ อึ๊งภากรณ์และคณะ

ตลอดปี 2519 สมัคร สุนทรเวช มีส่วนในการปลุกระดมม็อบฝ่ายขวาให้เกลียดชังนักศึกษาและนักประชาธิปไตย มีส่วนในการสนับสนุนวิทยุยานเกราะซึ่งปลุกระดมให้คนฆ่านักศึกษา และมีส่วนในการสนับสนุนให้ถนอมและประภาสกลับมาเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรง

29 มิ.ย. “ยานเกราะเป็นศูนย์บัญชาการให้นักเรียนอาชีวะเผาธรรมศาสตร์ ยานเกราะและ สมัคร เป็นพวกเดียวกัน” ประชาชาติ (ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ในบทความ 6 ตุลา มองว่าเป็นพวกเดียวกันด้วย)

5 ก.ค. “สมัครไปให้กำลังใจฝ่ายต่อต้านศูนย์นิสิตนักศึกษาขณะที่นิสิตนักศึกษาชุมนุมต่อต้านสหรัฐ” ดาวสยาม

1-7 ก.ค. “สมัครอ้างว่าโครงการบัณฑิตอาสาสมัครของป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งขึ้นมาเพื่อให้บัณฑิตปลุกระดมชาวบ้าน” สยามจดหมายเหตุ

6 ก.ค. “สมัครคัดค้านการให้งบโครงการบัณฑิตอาสาของดร.ป๋วย ‘เพราะใช้ปลุกระดมชาวบ้าน’ ”ประชาธิปไตย

8-14 ก.ค. “วิทยุยานเกราะบอกให้ทหารกับกระทิงแดงเตรียมขจัดนักศึกษา” สยามจดหมายเหตุ

“นายกเสนีย์ และปลัดกระทรวงกลาโหมเตือนตำหนิวิทยุยานเกราะ แต่สมัครยังเลือกออกอากาศทางสถานีนี้ และ สนิทกับพันโทอุทร”

10 ก.ค. “นายกเสนีย์ตำหนิวิทยุยานเกราะว่ายุให้แตกแยก”ประชาชาติ

11 ก.ค. “สมัครไปให้กำลังใจกับประชาชนที่ชุมนุมสนับสนุนวิทยุยานเกราะ และชมวิทยุยานเกราะ/ พท. อุทาน …. สถานี มีประโยชน์เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนระบายความรู้สึกทางคลื่นวิทยุ ” ดาวสยาม

13-15 ก.ค. “สุธรรม แสงประทุม กล่าวหา สมัคร กับวิทยุยานเกราะว่า ก่อสถานการณ์ยั่วยุให้ปราบประชาชน”
“โคทม อารียา ประธานสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า ยานเกราะ ยุให้ฆ่าฝ่ายตรงข้าม”อธิปัตย์

12-18 กค 19 “สมัครกล่าวว่าการที่นักศึกษาชุมนุมประท้วงการกลับมาของประภาสเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตาย” สยามจดหมายเหตุ

23 ก.ค. “สมัครว่ามีคนไม่ปรารถนาดีที่มีอาวุธนับพันกระบอกเข้ามาในกรุงเทพฯ จากต่างแดนและค่ายอพยพ” ประชาชาติ

12 ส.ค. “รายงานว่าสมัครไปหาถนอมที่สิงคโปร์” “สมัครบอกว่าถนอมไม่ผิดข้อกล่าวหาฆ่าคนตาย เมื่อ 14 ตุลา” ดาวสยาม และ David Morell & Chai-anan Samudavanija 1981 “Political Conflict in Thailand”.Oelgeschlager, Gunn & Hain Publishers, Cambridge Massachusetts

12 ส.ค. “รายงานว่าสมัครไปปลอบใจถนอมที่สิงคโปร์ว่าโอกาสที่จะกลับไทยในอนาคตยังมี”ประชาชาติ “ส.ส. คนหนึ่งเสนอว่าการนำประภาสกลับเป็นแผนของพวก ขวาตกขอบ เพื่อปราบปรามฝ่ายซ้าย”

15 ส.ค. ตีพิมพ์รูปสมัครกับลูกเสือชาวบ้านวังสราญรมย์ ดาวสยาม

18 ส.ค. “สมัครพูดออกโทรทัศน์เกินมติคณะรัฐมนตรี พูดทำนองห้ามนักศึกษาประท้วงการกลับมาของประภาส นายก เสนีย์ไม่เห็นด้วย นายกบอกว่ามีการวางแผนนำประภาสกลับมาเพื่อสร้างสถานการณ์” “สมัคร และ ส.ส. พรรคชาติไทย ไปหาประภาส”ประชาชาติ

20 ส.ค. “สมัครไปหาประภาส แล้วพูดออกโทรทัศน์มีท่าที ‘ปราม’ คนต่อต้านประภาส”ประชาชาติ

22 ส.ค. “ยานเกราะขัดคำสั่งรัฐบาลและโจมตีนักศึกษาที่ประท้วงประภาส และกระทิงแดงโยนระเบิดเข้าธรรมศาสตร์ ตาย 2 บาดเจ็บ 36” ประชาชาติ ในหนังสือ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (2541) เสนอว่า “ยานเกราะออกข่าวเหมือนเป็นกองบัญชาการพวกที่บุกเผาธรรมศาสตร์ตอนประภาสกลับมา”

24 ส.ค. “รัฐบาลแถลงว่ามีคนชักนำประภาสเข้ามาเพื่อก่อเรื่อง”ประชาชาติ

26 ส.ค.-1 ก.ย. “สมัครว่ายานเกราะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง” สยามจดหมายเหตุ

27 ส.ค. “สมัครว่ายานเกราะทำงานเพื่อช่วยชาติ” ประชาธิปไตย

27 ส.ค. “สมัครยานเกราะไม่ควรถูกปิด ยานเกราะเป็นวิทยุดีต้านคอมมิวนิสต์” ประชาชาติ

27 ส.ค. “สมัครไปพูดกับม็อบหน้าสถานียานเกราะ:- หนุน พท. อุทรและยานเกราะ ถ้าห้ามยานเกราะบ้านเมืองจะฉิบ หาย” ชาวไทย

28 ส.ค. “สุรินทร์ มาศดิตถ์ กล่าวหา ยานเกราะ ว่าเอาข้อมูลเท็จมาโจมตีตน” ประชาชาติ

29 ส.ค. “สมัครพูดว่ายานเกราะให้ประโยชน์แก่ปวงประชาในยามวิกฤต”ประชาธิปไตย

2 ก.ย. “สมัครพูดว่ามือที่สามทำงานในรูปแบบนิสิตนักศึกษา” สยามจดหมายเหตุ 2-8 ก.ย.

6 ก.ย. “สมัครเสนอว่าคอมมิวนิสต์ส่งกำลังติดอาวุธเข้ากรุงเทพฯ” ประชาธิปไตย

6 ก.ย. “สมัครพูดว่ารัฐบาลใช้นักศึกษาอาชีวะต่อต้านนักศึกษามหาวิทยาลัย” (ขณะนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการที่ กระทรวงมหาดไทย) “สมัครว่าลูกเสือชาวบ้านและวิทยุยานเกราะ ชมรมวิทยุเสรี สร้างความสามัคคีในการต่อต้านคอมมิวนิสต์” ชาวไทย

6 ก.ย. สมัครพูดว่า “รัฐบาลใช้อาชีวะต่อต้านนักศึกษา” “ยานเกราะรู้เท่าทันพวกปลุกระดมให้มวลชนวุ่นวาย แต่คนหวังร้ายต้องการปิดสถานี” “ลูกเสือชาวบ้านช่วยให้ชาติอยู่รอด สมัครเป็นสมาชิกและวิทยากรให้ลูกเสือชาวบ้าน” ประชาชาติ

7 ก.ย. “สมัครพูดว่า 14 ตุลา 16 ไม่ให้ประโยชน์อะไรกับบ้านเมือง” สยามรัฐ

11 ก.ย. “สมัครมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีวะ กลุ่มขวาจัดชุมนุมที่ไหนสมัครไปที่นั้น”ประชาชาติ

13 ก.ย. “สมัครพูดว่าจะมีเหตุนองเลือด” ประชาธิปไตย

15 กย “สมัครเสนอว่าคอมมิวนิสต์ส่งกำลังติดอาวุธเข้ากรุงเทพฯ สมัครพูดว่าจะมีเหตุนองเลือด”ประชาธิปไตย

19 ก.ย. ในหนังสือ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (2541) เสนอว่า “ ยานเกราะแนะรัฐบาลให้ฆ่า นักศึกษา 30,000 คนเพื่อชาติ”

23 ก.ย. “สมัครบอกว่าเป็นรัฐมนตรีคนเดียวในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีความเห็นว่าถนอมควรอยู่ในเมืองไทยต่อไป” Bangkok Post

23 ก.ย. “อาชีวะไล่ตีนักศึกษาที่ติดโปสเตอร์ต้านถนอม” สยามรัฐ

24 ก.ย. ในหนังสือ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (2541)เสนอว่า “สมัครว่าถนอมมีประโยชน์ต่อ บ้านเมือง”

4 ต.ค. “อาชีวะ กระทิงแดง ประชาชน ต่อต้านนักศึกษาและสนับสนุนสมัคร” ดาวสยาม

4 ต.ค. “สุรินทร์ มาศดิตถ์เตือนตำรวจอย่าหลงลมปากสมัคร” สยามรัฐ

4 ต.ค. “ตำรวจสนับสนุนสมัคร” ประชาธิปไตย

5 ต.ค. “คนที่ชุมนุมสนับสนุนสมัครกล่าวหาว่า สุรินทร์, ชวน, ดำรง และ วีระ เป็นคอมมิวนิสต์” สยามรัฐ

6 ต.ค. “ยานเกราะและชมรมวิทยุเสรีโจมตีนักศึกษาและระดมให้มวลชนไปจัดการกับนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ ก่อนหน้านี้นายกเสนีย์ห้ามวิทยุสร้างความแตกแยก”ประชาธิปไตย

6 ต.ค. “ยานเกราะเรียกประชุมลูกเสือชาวบ้านด่วน กลุ่มรักชาติเรียกร้องให้จัดการกับนักศึกษาและ ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ดาวสยาม

6 ต.ค. “กลุ่มผู้รักชาติบุกทำเนียบร้องให้สมัครเป็นรัฐมนตรีอีกครั้ง” ไทยรัฐ

6 ต.ค. “วิทยุยานเกราะและสถานีในเครือข่ายออกอากาศเรียกร้องให้มีการ ‘ฆ่ามันฆ่ามัน!’ (นักศึกษา)” Bangkok Post

6 ต.ค. ลูกเสือชาวบ้านชุมนุมที่ลานพระรูปทรงม้าเรียกร้องให้แต่งตั้ง สมัคร และ สมบุญ เป็นรัฐมนตรี” สยามจดหมายเหตุ

6 ต.ค. วิทยุยานเกราะสด “บ่าย 6 ตุลา 19 สล้าง บุญนาค -ตำรวจคนหนึ่งที่นำกำลังบุกธรรมศาสตร์ – อวดว่า “ได้ฆ่าคนสำเร็จและมองการทุบตีคนจนพูดไม่ออกว่าเป็นเรื่องตลก” (มีเทป และดู Nation 5/10/2539 ดร. ธงชัย วินิจจะกูล)

หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 19

9 ต.ค. “สมัครคงจะได้ร่วมรัฐบาลหลังรัฐประหาร” “คณะปฏิรูปสั่งยึดเผาหนังสือ ซ้าย” สยามรัฐ

9 ต.ค. “วันที่ 6 ต.ค.ลูกเสือชาวบ้านชุมนุมล้อมทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้ปลด/จับรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์ และ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดาวสยาม

11 ตุลาคม 2519 เทป สมัคร สุนทรเวช พูดออกโทรทัศน์ช่อง 7

สมัครมองว่าหลัง 14 ตุลา 2516 เมืองไทยมีประชาธิปไตย “มากเกินไป”
สมัครได้รับเชิญไป “ปฏิรูปสื่อมวลชน” หลังการทำรัฐประหารในวันที่ 6 ตุลา เขาเล่าว่าเขามีบทบาทในการตัดสินว่า น.ส.พ.“ฉบับไหนควรจะออก และฉบับไหนไม่ควรจะออก”
สมัครเสนอว่านักศึกษายิงออกมาจากธรรมศาสตร์ และเน้นว่า“ปฏิเสธไม่ได้” ดังนั้นการที่ตำรวจยิงเข้าไปในธรรมศาสตร์มีความชอบธรรม วิธีการของฝ่ายยึดอำนาจในวันที่ 6 ตุลา เป็นวิธีการ “นุ่มนวล” ไม่รังแกใคร ไม่จับใครโดยไม่มีข้อหา แต่ในความ “นุ่มนวล” ดังกล่าวพร้อมจะใช้ความรุนแรงกับ “ผู้มิดีมิร้าย”
สมัครพูดต่อว่า 6 ตุลา “พิสูจน์” ว่านักศึกษาบางคนใช้ธรรมศาสตร์เพื่อสร้างความไม่พอใจกับคนไทยทุกคน และพวกนี้เป็นเครื่องมือของคอมมิวนิสต์ โดยผู้บริหารสนับสนุนนักศึกษาเหล่านั้น

12 ต.ค. “สมัครพูดว่าทหารจำเป็นต้องยึดอำนาจ และอดีตรัฐมนตรีเช่นชวน และสุรินทร์เป็นผู้ก่อเหตุนองเลือดที่ ธรรมศาสตร์ ฝ่ายรัฐบาลมิได้กระทำต่อนักศึกษาเกินเหตุ” Bangkok Post

3 มี.ค. 2520 และ 6 ต.ค. 2520 สมัครในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยออกคำสั่งแบนหนังสือกว่า 200 เล่ม ในรายชื่อนั้นมีหนังสือของ ธีรยุทธ บุญมี, วิทยากร เชียงกูล, เสกสรร ประเสริฐกุล, ณรงค์ เพชรประเสริฐ, รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ปรีดี พนมยงค์, สุภา ศิริมานนท์, ทวี หมื่นนิกร, จูเลียส ไนยาเร ฯลฯ

เทป ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์พูดที่ Australia ปี 2520 “สมัครตามผมไปแก้ภาพพจน์ 6 ตุลา ในต่างประเทศ เสมอ” “ผู้ที่ทำจลาจลในวันที่ 6 ตุลา 19 ต่อรัฐบาลที่มีความชอบธรรมตามกฎหมายคือพวกกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านที่เรียกร้องให้นำนักการเมืองสองคนมาเป็นรัฐมนตรี”

3 มิ.ย. 2520 “รัฐมนตรีมหาดไทยสมัครไปสหรัฐ/ยุโรปเพื่อแก้ภาพพจน์เมืองไทยหลัง 6 ตุลา” Nation Review

4 มิ.ย. 2520 ที่ฝรั่งเศส (ในหนังสือ วีระ มุสิกพงศ์ 2521 “โหงว นั้ง ปัง” สันติ์วานา ผู้พิมพ์) สมัครพูดว่า “นักศึกษามีอาวุธและยิงออกมาจากธรรมศาสตร์ คนที่ถูกเผาและคนที่เผาไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนเวียดนามเพราะ เข้าไปพบหมาย่างในธรรมศาสตร์หลังเหตการณ์”

ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สมัคร สุนทรเวช ได้เดินทางไปต่างประเทศ “เพื่อแก้ภาพเหตุนองเลือด 6 ตุลา” และได้พูดว่า: (เกี่ยวกับคนที่ถูกแขวนคอและเผาหน้าธรรมศาสตร์) “เข้าใจว่าเป็นคนเวียดนามเองที่ถูกฆ่าตาย” ตอนนี้เราทราบว่าคนหนึ่งที่ถูกแขวนคอตายและเผาคือ วิชิตชัย อมรกุล นิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัคร สารภาพใน สยามรัฐรายสัปดาห์ 25 มิ.ย.-1ก.ค. 2543 ว่าโยนแฟ้มเอกสาร 6 ตุลาใส่ Peggy Duff ที่อังกฤษ เมื่อมีการถามถึงเหตุการณ์ 6 ตุลา

Nation Review 19 ก.ค. 2520 “สมัครกลับจากยุโรป ไม่พอใจที่นักศึกษาไทยในอังกฤษประท้วงตน และบอกว่าจะสอบสวนนักศึกษาทุนรัฐบาลที่เข้าร่วม”


ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s%d bloggers like this: